Lämnad ensam, Bonnier Carlsen 2015av Lotta Olsson & mig