Mandelhjärtat, Rabén & Sjögren 2015av Kerstin Lundberg Hahn