Mandelhjärtat, Rabén & Sjögren 2015



av Kerstin Lundberg Hahn