Mio mera fart, Bonnier Carlsen 2013Nyutkommen bok i en serie om sex olika små barn som jag har gjort tillsammans med min syster, Annika Thore.

De andra heter Sami somnar, Vira vaknar, Gunna går hem, Hille hungrig, Joje hjälper