Bus & Frö på varsin ö, Bonner Carlsen 2012Min egen!