En annan resa, Bonnier Carlsen 2012Den fantastiska uppföljaren till Konstiga djur, av Lotta Olsson.