Mera Lätt & Blandat, Bonnier Carlsen 2007Palindrom

palindrom

Homonymer

homonymer1

 

Homofoner

homofoner